hits

mars 2016

Roboter er de nye vekterne


I Silicon Valley er robotene på plass. De ser ut som R2-D2's, høres ut som space invadors, og kjører rundt på kjøpesentre, parkeringsplasser og i gater i teknologiens mekka. Fremtiden er her, og disse robotene er i ferd med å ta over jobbene til vektere og sikkerhetsvakter. 

På Stanford Shopping Mall i Palo Alto fikk vi vårt første møte med K5, de nye sikkerhetsvaktrobotene utviklet av Knightscope. Det er ikke mange måneder siden vi flyttet fra Silicon Valley, men på de få månedene har mye skjedd. Sommeren 2015 traff vi vektere på vårt lokale kjøpesenter. I mars 2016 treffer vi K5's. For mange av de andre handleglade var disse robotene tydelig allerede en del av den nye hverdagen. For oss og andre som nå møtte våre første roboter utenfor en messehall var de en opplevelse. Robotselfies og Robothugs er visst i ferd med å bli nye ord, men de vandrer ikke rundt for å gi opplevelser til besøkende. Dette er de nye sikkerhetsvaktene.

video:20160314 16

K5's er avanserte maskiner. De ser, lukter, hører og føler, og alt de opplever overføres live til bemannede sentraler og menneskelige vakter i området. K5's kan prosessere både ansikter og bilskilt, og kan eksempelvis i løpet av et kort minutt kjøre hele 200 bilnummer opp mot nasjonale databaser og varsle ved treff. De lukter kjemikalier, hører og varsler om innbrudd, og har kontinuerlig toveis kommunikasjon mellom omverdenen og sentralene. Og dette er nok bare starten på en rekke funksjoner som vil utvikles mer og mer og gjøre K5's til avanserte selvstyrte roboter vi vil treffe på og etterhvert oppleve som like naturlig som mobiltelefonen oppleves idag (det er ikke mange år siden folk så langt etter mennesker som snakket mens de gikk).

Noe av det mest interessante med disse robotene er businessmodellen. K5's selges ikke, de leies ut på timesbase til en pris på omlag 1/3 av timeslønnen til en vanlig vekter og under minstelønnen. For $6.25 i timen kan et kjøpesenter, et industriområde eller et nabolag "ansette" en K5 til å bedre sikkerheten. Selskapet bak sier at disse maskinene ikke skal erstatte vekterne, men det er vel ikke noen tvil om at de kommer til å erstatte mange av de.

Robotenes effekt på fremtidens arbeidsplasser har blitt hyppig diskutert i internasjonal presse den senere tiden, og for få dager siden gikk Obama ut og advarte om at robotene kom til å få en betydelig negativ effekt på jobbtilbudet - spesielt i lavtlønnede yrker. En ny undersøkelse fra Bureau of Labor Statistics deler arbeidsplasser inn i tre inntektskategoerier; Under $20 per time, mellom $20-40 per time, og over $40 per time. Mens de høyest lønnede har en lav sannsynlighet for å bli erstattet av roboter i fremtiden, er sannsynligheten for de to andre gruppene henholdsvis 83% (de lavest lønnede) og 31% (de som tjener mellom $20 og 40 per time). En rapport fra McKinsey (2015) konkluderer med at 45% av jobber kan erstattes av teknologien som allerede er utviklet.Det er ikke tvil om at arbeidsmarkedet er i enorm endring. Disse endringene vil berøre spesielt dagens ungdommer som i høy grad vil avhenge av dyp teknologiforståelse og ekspertise for å i det hele tatt være kvalifisert for fremtidens jobber, men også mange fra foreldregenerasjonene vil oppleve at de erstattes av roboter og andre automatiserte prosesser. Hvis en robot kan gjøre jobben bedre og billigere enn et menneske, er det ikke tvil om hva kommersielle krefter vil velge. Et viktig spørsmål blir hvor grensene til robotens evner vil ligge.